Vacature

Werkvoorbereider / tekenaar

Functieprofiel : WERKVOORBEREIDER / TEKENAAR
Organisatie : T.I.B. Lucht- & Milieutechniek B.V.
Afdeling : Bedrijfsbureau
Datum : mei 2018

Doel van de functie: Voorbereiden en technisch uitwerken van projecten.

Plaats in de organisatie:
De Werkvoorbereider/tekenaar ontvangt hiërarchische leiding van de Projectleider en functioneel van het Hoofd Bedrijfsbureau.

Kerntaken van de functie:
– Uittrekken van materiaal naar aanleiding van de technische tekening (definitieve bouwtekening)
– Technische tekening (definitieve bouwtekening) lezen en interpreteren en vertalen naar luchtkanalenplan (werktekening en productietekening)
– Zorgdragen voor tekenen van luchtkanalentekening (definitieve werktekening) voor op de projecten
– Bestellen van materiaal bij preferred suppliers op basis van leverdatum en afleveradressen
– Zorgdragen voor tekenen van productietekening voor afdeling productie
Verantwoordelijkheden:
– Verantwoordelijk voor het voorbereiden en technisch uitwerken van projecten

Bevoegdheden:

– Is bevoegd tot het accepteren of weigeren van orders op basis van afgesproken criteria
Opleidings- en functie-eisen:
– MBO, bij voorkeur technische richting
– affiniteit met luchtkanalen, techniek en productieprocessen
– ervaring met computersystemen en tekenprogramma’s
– min. 3 jaar relevante werkervaring
– VCA-certificaat
– gestructureerd en planmatig kunnen werken
– kunnen werken in teamverband
– correcte, professionele werkhouding

Competenties:

Kwaliteitsgericht
– Streeft naar hoge kwaliteit en vertrouwt erop het beter te kunnen doen dan anderen
– Vernieuwend denken en handelen
– Kansen en mogelijkheden aandragen voor vernieuwing van werkwijzen, producten of diensten
– Goede balans tussen uitproberen van verbeteringen en handhaven van bestaande
– Klantgericht
– Reageert snel en adequaat op vragen en verzoeken van relaties en collega’s
– Maakt duidelijke afspraken met anderen en zorgt voor naleving daarvan
– Bedenkt vanuit de belangen en situaties van anderen mogelijkheden om hen van dienst te kunnen zijn
– Toont begrip voor wensen, problemen en klachten van anderen
– Informeert naar de tevredenheid van anderen om de dienstverlening verder te kunnen verbeteren
– Investeert in een lange termijn relatie met anderen

Ambitieus (eigenaarschap)
– Stelt zich op als een ambassadeur van TIB Lucht- & Milieutechniek
– Ziet kansen en mogelijkheden en benut die, doet voorstellen
– Tracht continue tot verbetering in bestaande werksituatie en van bestaande werkpraktijken te komen, komt met voorstellen tot verbetering
– Is continue bezig grenzen te verleggen, toont zich kritisch ten aanzien van eigen prestaties, tracht zich te verbeteren en zwakke punten te ontwikkelen