Ze komen oorspronkelijk niet voor in Nederland, maar toch kunnen we veel leren van termieten. Gemiddeld bevat een kolonie namelijk zo’n drie miljoen termieten, die allemaal perfect met elkaar samenwerken. Bovendien beschikken termietenheuvels altijd over een goede luchtbehandeling en een constante temperatuur. Tot slot richten zij zich altijd op de simpelste, beste oplossingen.

Klimatologisch zelfregulerend

Termieten zijn in staat hun heuvels klimatologisch zelfregulerend te maken. Deze zijn voorzien van een klimaatsysteem dat zich aanpast aan de wisselende temperaturen binnen en buiten. Met zijn allen maken ze een fijnmazig netwerk van tunnels, buizen en luchtkanaaltjes. Een interne luchtstroom regelt de luchtkwaliteit, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Als we dit in onze gebouwen zouden kunnen toepassen, dan is mechanische installaties voor verwarming en ventilatie overbodig.

 

Ketensamenwerking staat voorop

Het delen van kennis is essentieel. Dat geldt voor het bouwen van een termietenheuvel én voor onze branche. Binnen de hele keten zou daarom altijd goed samengewerkt moeten worden. Dat begint bij het delen van kennis. Zonder goede kennisoverdracht is er immers ook geen goede ketensamenwerking mogelijk. Leveranciers en afnemers: we hebben elkaar nodig voor het beste resultaat. We zien om ons heen dat veel partijen nog bang zijn om hun kennis te delen. Terwijl sterke ketens juist worden gemaakt als iedereen meewerkt om het doel te bereiken. Doe daarom zoals de termieten: deel uw kennis!