Groei is mooi, dat ervaren we bij TIB Lucht- & milieutechniek elke dag. Maar groei brengt ook nieuwe situaties met zich mee waar we als bedrijf graag hulp bij willen. Daarom zijn we er trots op dat we zijn toegelaten tot het Snelle groeiersprogramma van EY en de Provincie Overijssel.

Professionaliseringsslag

Het Snelle groeiersprogramma is bedoeld om snelgroeiende bedrijven uit Overijssel te begeleiden in hun groeiproces. Als startpunt is het profiel van ons bedrijf en onze ambitie in kaart gebracht. Daarna heeft een Growth Navigator van EY op basis van big data voorspellingen gedaan over de problemen waar we als bedrijf tegenaan kunnen gaan lopen. Op basis van deze voorspellingen en onze ambities is een plan van aanpak gemaakt. Hiermee hebben we een basis in handen om problemen daadkrachtig te tackelen en zijn we bezig met een flinke professionaliseringsslag.

Stimulans voor de regio

De Provincie Overijssel biedt door middel van dit project subsidies aan snelgroeiende bedrijven. Dat is belangrijk voor de hele provincie, om zo de binding van medewerkers met regionale bedrijven te vergroten en om de werkgelegenheid in de regio te stimuleren. Daarom krijgen we gesubsidieerde begeleiding in onze groei, voor het behoud van kennis en werkgelegenheid in de regio.