Maak kennis met vooruitgang

Binnen TIB Lucht- & milieutechniek deden zich recent een aantal ontwikkelingen voor. De uitkomst hiervan is positief én in het belang van het enige wat telt: onze klanten. In vogelvlucht geven wij u een overzicht van de vernieuwingen binnen TIB. Kort samengevat tot TIB…2.0!

Continuïteit van TIB is opnieuw gewaarborgd

Een belangrijk signaal is dat de continuïteit van TIB is gewaarborgd. Alle externe relaties zijn hersteld, waar nodig. Ook betekent deze transitie naar TIB 2.0 meer duidelijkheid voor onze gewaardeerde en gemotiveerde medewerkers. Alle arbeidsplaatsen zijn behouden en onze medewerkers zijn volop aan het werk voor u op basis van de voor onze sector geldende CAO.

Direct contact met de vakinhoudelijke specialisten

Onze projectleiders en werkvoorbereiders hebben binnen TIB 2.0 een hoge mate van beslissings­bevoegdheid verkregen, in de projecten die zij vakinhoudelijk begeleiden. Dit betekent een nog grotere slagvaardigheid en betrokkenheid. Het zijn onze klanten die hier als eersten van profiteren. Zoals een snellere en foutlozere uitvoering, -projectplanning en -budgettering, minder schijven en uiteraard een betere serviceverlening.

Producten, diensten en trainingen 100% op orde

Eveneens goed nieuws is dat onder de paraplu van TIB 2.0 het bestaande producten- en dienstenaanbod in zijn geheel is meegenomen en wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd is de verwachting dat TIB 2.0 ons op den duur ook weer gelegenheid biedt tot innovatie. Concreet kunnen we melden dat alle cursussen voor monteurs weer als vanouds gegeven kunnen worden.

Aanstelling nieuwe directeur

In mei van dit jaar is bij TIB een nieuwe directeur aangesteld. Zijn naam is Ronald Scholten. Hij werkte al vanaf januari 2016 bij TIB als operationeel directeur. Een kundige bestuurder die veel ervaring meeneemt uit de bouwsector. Zijn aanstelling biedt rust, consolidatie en de borging dat de structuur waarmee TIB al zolang succesvol opereert, behouden blijft. Zowel leveranciers als opdrachtgevers hebben zich inmiddels zeer tevreden met deze wisseling van de wacht getoond.

Al uw vragen zijn van harte welkom

Wellicht leidt deze nieuwsbrief bij u tot vragen. Gaan die over de bedrijfsstructuur?
Dan is Ronald Scholten meer dan bereid u te woord te staan via r.scholten@tib-bv.nl of 06-43 43 66 53. Heeft uw vraag betrekking op nieuwe of bestaande  projecten, neemt u dan gerust contact op met Wibo Scheurink, commercieel manager, 06 – 23 28 22 95 of  w.scheurink@tib-bv.nl